ESG
En Sikker Gevinst for KA's medlemmer

I fremtiden bliver du mødt med krav om, at du og din virksomhed skal have styr på ESG-data, når du sælger varer, henter finansiering eller deltager i et offentligt udbud. Kravene kommer både fra kunder, banker og de kommunale myndigheder.

Heldigvis kan du med en ESG-Rapport dokumentere jeres status, indsatser og fokusområder. Og heldigvis kan du, som medlem af KA, nemt udarbejde en ESG-Rapport og dermed sikre, at ESG øger din virksomheds konkurrencekraft - nu og i fremtiden.

Vi hjælper dig godt i gang!
Skriv under på SMV-Manifestet, meld dig til Kickstart, eller ring til mig på telefon 82 132 125 og glæd dig til at komme godt i gang med ESG - En Sikker Gevinst for din virksomhed.

Martin Ramlov
Udviklingskonsulent

martin@ka.dk
82 132 125

Hvad er ESG og ESG-rapportering
- kort fortalt

ESG er engelsk og dækker begreberne Environmental (miljø), Social (sociale) og Governance (ledelsespraksis). Disse faktorer bruges til at vurdere og beskrive en virksomheds bæredygtighed, ansvarlighed og etik.

En ESG-Rapport, er således en bæredygtighedsrapport, som virksomheden selv udarbejder for at kommunikere virksomhedens status og eventuelle planer inden for ESG-området til interessenter som for eksempel investorer, kunder og samfund.

Kom rundt om ESG
i tre trin helt uden bøvl

KA er altid ”hands-on”, og det gælder også ESG.

Du får sammen med de gode råd, konkret hjælp og nyttige værktøjer til at udforme en ESG-Rapport, der gør din virksomhed mere attraktiv for både medarbejdere og samarbejdspartnere.

KA giver dig SMV-Manifestet som fundament, kickstart som en hurtig måde at komme i gang på samt et stærkt internt netværk, pitstop, der sikrer at momentum fastholdes.

Trin 1
Skriv under på SMV-Manifestet

Når du tilslutter dig SMV-Manifestet, tager du første skridt på vejen til at styrke din konkurrencekraft og gøre bæredygtighed til en forretningsmodel, der gavner dine kunder, din virksomhed, samfundet og vores fælles fremtid.

Vi forpligter os i dette manifest overfor nedenstående interessenter:

 1. Kunderne
  Vi vil levere værdi til vores kunder, afstemme kundernes forventninger, og være ærlige
  om vores ydelsers funktionalitet, både positive og negative indvirkninger. Vi accepterer og
  understøtter fair konkurrence og lige vilkår. Vi har nultolerance overfor korruption.
 2. Medarbejderne
  Vi vil behandle medarbejdere værdigt, organisere tillidsfuldt, aflønne retfærdigt og
  respektere livsbalancer. Vi er rummelige og udvikler kompetencer, arbejdsmiljø og trivsel.
 3. Ejerne
  Vi forventer et afkast, der også finansierer investeringerne. Vi vil tænke langsigtet, og handle
  bæredygtigt. Vi forpligter os på godt lederskab, og et aktivt og samfundsansvarligt ejerskab.
 4. Leverandørerne
  Vi vil behandle leverandører fair og betragter dem som partnere i værdiskabelsen.
  Vi vil integrere bæredygtighed, miljøhensyn, arbejdstager- og menneskerettighederne
  i hele forsyningskæden. Vi opfatter konkurrence som kvalitets- og værdiskabende.
 5. Samfundet
  Vi vil være værdiskabende og værdifulde for de samfund, vi er en del af og engagerede i.
  Vi respekterer familie- og fritidsliv. Vi værdsætter nationale og lokale rammevilkår
  for virksomhedsdrift. Sammen er vi forvaltere af og forpligtede på disse rammevilkår.
 6. Naturen
  Vi vil forpligte os på ansvarligt forvalterskab og ressourceforvaltning samt
  bæredygtighed overfor naturen. Vi vil ikke efterlade ubetalte “regninger” til
  kommende generationer, og udviser lederskab efter et forsigtighedsprincip.

I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden.

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage.

Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder.

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem civilsamfund, marked og stat. SMV’ere er en del af og skaber værdi inden for disse
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, WTO og FN.

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’ere).

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV’ere skaber vækst, arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV’ere er forankrede
og forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til.

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i helheder og bæredygtighed.

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og ansvaret for løsningerne på os.

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens handlinger.

Trin 2
Kickstart din ESG-Rapport

Som medlem af KA kan du regne med, at vi hjælper dig videre med ESG på en nem, ukompliceret og økonomisk attraktiv måde. Det sker på vores kickstart møder, hvor du får hjælp til at lave din første ESG-Rapport.

Tilmeld dig her >>

Trin 3
Tag et Pitstop i netværksgruppen

Bliv en del af Pitstop - Netværksgruppe for SMV-Manifestet og få ny viden, inspiration og konkrete værktøjer til at fastholde den bæredygtige udvikling i et inspirerende og forpligtende fællesskab.

Alle deltagere i netværksgruppen er medlemmer af KA, så du er i godt selskab. Sammen med andre SMV’er kan du således dyrke og styrke fællesskabet og vær med til at gøre en forskel både i dit lokalsamfund og i den verden, vi alle er en del af.

Her er nogle af dem, der
allerede er i gang

Blæksprutten

Blæksprutten er en privat pleje- og omsorgsvirksomhed med knap 300 medarbejdere. Virksomheden, der har base i Hjørring, er medlem af arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje.

 • Rummelighed og diversitet: Har mange medarbejdere ansat i fleksjob og har over 20 nationaliteter repræsenteret i medarbejderflokken.

 • Fokus på medarbejdernes trivsel: Fælles frivillig morgenmad for alle medarbejder styrker fællesskabet på virksomheden og fri adgang for medarbejderne til diverse behandlere, som hjælper medarbejderne med fysiske og psykiske gener.

 • Optimering af arbejdsgange og kørsel: Afprøver og implementerer ny teknologi, som kan styrke både kvalitet og effektivitet til gode for både borgere og virksomhed.

BM Silo

BM Silo blev etableret i 1965. Virksomheden holder til i Tvis nær Holstebro, og den beskæftiger 28 medarbejdere, hvoraf de 22 procent kommer fra den gruppe, der betegnes som kanten af arbejdsmarkedet.

 • Involvering af medarbejderne: Afholder månedsmøder og workshops med medarbejderne med fokus på samfundsansvar og bæredygtighed, hvor de taler om, hvad de gør og hvorfor de gør det.

 • ESG-rapportering og LCA-analyser: Måling og dokumentation af deres bæredygtighed i en årlig ESG-rapport med CO2-regnskab, måling af spild af stål samt beskrivelse af sociale og ledelsesmæssige målsætninger.

 • Rummelighed og inklusion: 22% af medarbejderne kommer fra kanten af arbejdsmarkedet og som har forskellige udfordringer med i bagagen.

 • Materialevalg og transport: Siloerne bygges i galvaniseret stål, som har en langt mindre miljøpåvirkning end andre materialer og konstruktionen af siloerne optimerer transporten og dermed sænker CO2-belastningen.

Erhvervsskolen Vestjylland

Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder bo-ophold, uddannelse og beskæftigelse for mennesker, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet - eller unge, som ikke har mulighed for at tage en ordinær uddannelse.

 • Social ansvarlighed: Erhvervsskolens Vestjyllands kerneopgave er at hjælpe unge på kanten af arbejdsmarkedet i uddannelse og beskæftigelse.

 • Grønne tiltag: Etableret solcelleanlæg, der dækker 33 procent af skolens elforbrug. Genbrug af træ fra paller i undervisning og egen produktion. Begrænser papirforbruget ved digitalisering samt udskiftning af plastemballage til genbrugsmateriale.

 • Cirkulær økonomi og biodiversitet: Restprodukter fra lokalt bryggeri og købmand bruges som foder til skolen dyr. Dyrene afgræsser store dele af året til gavn for både dyr og biodiversiteten.

 • ESG-rapportering: Erhvervsskolen Vestjylland er i gang med at udarbejde deres første ESG-rapport, som sætter konkrete tal på virksomhedens bæredygtighed.

Skriv under på SMV-Manifestet
og vis, at du tager ansvar

OM VIRKSOMHEDEN

OM DIG

Tilmeld dig nu og Kickstart
jeres ESG-rapportering

TILMELD DIG HER

Hvis I er flere, der deltager, så indtast alle navnene efterfulgt af komma. Eksempel: John Nielsen, Jonna Hansen, Ole Frandsen

STED
KA Huset
Alsvej 7
8940 Randers SV

DATO/TID
22. maj 2024 kl. 09.00-16.00
Morgenmad og kaffe fra kl. 08.30-09.00

PRIS
995 kr. plus moms pr. deltager

DELTAGERE
Alle virksomheder, der har tilsluttet sig SMV-Manifestet for samfundsansvar og bæredygtighed

AFBUD
Ved afbud mindre end 24 timer før kursusdato opkræves fuld deltagerbetaling. Afbud skal ske skriftligt til martin@ka.dk.

PRAKTISK
Husk egen PC og strømforsyning til udarbejdelse af ESG-Rapport

Alle deltagere i netværksgruppen er medlemmer af KA, så du er i godt selskab. Sammen med andre SMV’er kan du således dyrke og styrke fællesskabet og vær med til at gøre en forskel både i dit lokalsamfund og i den verden, vi alle er en del af.

Kontakt udviklingskonsulent Martin Ramlov på 82 132 125 eller via mail martin@ka.dk