SMV-Manifestet

Manifestet

Virksomhed
for det fælles bedste

Som SMV’ere forpligter vi os til at være værdibaserede og samfundsansvarlige aktører med respekt for liv og natur samt til at være værdiskabende for økonomien og kulturen såvel lokalt, nationalt og globalt. Vi forpligter os til at være værdifulde og bæredygtige for samfundet og fremtiden samt til at være samfundsansvarlige og bæredygtige foregangsvirksomheder.

Vi forpligter os i dette manifest overfor nedenstående interessenter:

 • 1. Kunderne
  Vi vil levere værdi til vores kunder, afstemme kundernes forventninger, og være ærlige om vores ydelsers funktionalitet, både positive og negative indvirkninger. Vi accepterer og understøtter fair konkurrence og lige vilkår. Vi har nultolerance overfor korruption.
 • 2. Medarbejderne
  Vi vil behandle medarbejdere værdigt, organisere tillidsfuldt, aflønne retfærdigt og respektere livsbalancer. Vi er rummelige og udvikler kompetencer, arbejdsmiljø og trivsel.
 • 3. Ejerne
  Vi forventer et afkast, der også finansierer investeringerne. Vi vil tænke langsigtet, og handle bæredygtigt. Vi forpligter os på godt lederskab, og et aktivt og samfundsansvarligt ejerskab.
 • 4. Leverandørerne
  Vi vil behandle leverandører fair og betragter dem som partnere i værdiskabelsen. Vi vil integrere bæredygtighed, miljøhensyn, arbejdstager- og menneskerettighederne i hele forsyningskæden. Vi opfatter konkurrence som kvalitets- og værdiskabende.
 • 5. Samfundet
  Vi vil være værdiskabende og værdifulde for de samfund, vi er en del af og engagerede i. Vi respekterer familie- og fritidsliv. Vi værdsætter nationale og lokale rammevilkår for virksomhedsdrift. Sammen er vi forvaltere af og forpligtede på disse rammevilkår.
 • 6. Naturen
  Vi vil forpligte os på ansvarligt forvalterskab og ressourceforvaltning samt bæredygtighed overfor naturen. Vi vil ikke efterlade ubetalte “regninger” til kommende generationer, og udviser lederskab efter et forsigtighedsprincip.

I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden.

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage.

Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder.

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem civilsamfund, marked og stat. SMV’ere er en del af og skaber værdi inden for disse
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, WTO og FN.

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’ere).

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV’ere skaber vækst, arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV’ere er forankrede
og forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til.

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i helheder og bæredygtighed.

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og ansvaret for løsningerne på os.

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens handlinger.

Introduktion til manifestet

“Vi ønsker at definere og fastlægge principperne for, hvordan små og mellemstore virksomheder er samfundsbevidste og samfundsansvarlige. KA’s mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.”
- KARSTEN HØGILD
DIREKTØR I KA OG KA PLEJE

Har du brug for at få manifestet forklaret?

Har du spørgsmål?

SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk