Blæksprutten
Direktør: Jeg tror helt grundlæggende på, at alle mennesker har noget godt at bidrage med

Det har været helt naturligt for den private pleje- og omsorgsvirksomhed Blæksprutten at tilslutte sig SMV Manifestet for samfundsansvar og bæredygtighed.

”Mange af de værdier, som manifestet fremhæver, er noget, vi altid har gjort, så det var nærliggende at skrive under. Ved at tilslutte os gør vi også vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed mere synligt for både medarbejdere og omverdenen,” siger Vibeke Haaning, Blækspruttens stifter og administrerende direktør.

Selv om Blæksprutten allerede gør mere godt og grønt end mange andre virksomheder, lægger Vibeke Haaning ikke skjul på, at der stadig er et stykke til målstregen.

”Det koster ikke noget at turde indrømme, at du ikke er i mål med alt, men du vil gerne, hvis I vil hjælpe mig med at nå målet. Jo mere vi hjælper hinanden, desto længere kan vi nå,” siger hun og understreger vigtigheden af, at man som leder slår lyttelapperne ud, når medarbejderne kommer med gode ideer. Det gælder både i forhold til arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed samt helt generelt.

”Min største force er, at jeg ved, at alle ansatte er klogere end mig. Det gør, at der altid kommer nye ideer, og jeg tror, at alle føler sig trygge ved at komme med nye ideer. Jeg plejer at sige: Det lyder spændende, lad os prøve det,” siger hun.

Når det handler om arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed, har Vibeke Haaning en klar opfordring til virksomhederne:

”Kig på, hvad I allerede gør, og hvad der fungerer godt for jer. Når man er bevidst om det, er det nemmere at bygge videre på og gå i den retning, der giver bedst mening for virksomheden,” siger hun.

Alle kan bidrage med noget
Blæksprutten blev etableret i 1993, og rummelighed har gennem alle år gennemsyret virksomheden, der har base i Hjørring. Det betyder, at man gør en stor indsats for at skabe plads til medarbejdere, der har forskellige udfordringer med i bagagen. Den tilgang gør Blæksprutten til den virksomhed i Hjørring Kommune, der har flest flexjobbere ansat. Her er ingen bokse, som medarbejderne skal presses ned i. Der tages udgangspunkt i den enkelte – det gælder både i forhold til medarbejdere, kunder og andre samarbejdspartnere.

”Jeg tror helt grundlæggende på, at alle mennesker indeholder ressourcer og har noget godt at bidrage med. For os handler det om at skabe de rammer og den tryghed, der gør, at folks ressourcer bringes i spil,” siger Vibeke Haaning og uddyber:

”Det er bestemt ikke altid ligetil, men når du oplever, hvordan vi - med det, vi gør – kan være med til rykke et menneske i positiv retning, er det det hele værd.”

Blæksprutten er en international virksomhed, når man kigger på medarbejderstaben.

”Vi har godt 20 forskellige nationaliteter, og her er heldigvis ingen krig,” konstaterer Vibeke Haaning med et glimt i øjet.

Roxana Gînju er en af medarbejderne med udenlandsk baggrund. Hun stammer fra Rumænien og har boet i Danmark i knap 11 år. Hun er uddannet rengøringstekniker og er i gang med serviceassistentuddannelsen. Roxana Gînju er meget glad for at være en del af det sammenhold, der findes hos Blæksprutten – og hun sætter pris på den lydhørhed, der er fra ledelsens side, når hun og kollegerne kommer med nye ideer.

For Roxana Gînju er kundernes tilfredshed afgørende. ”Jeg ved, hvor meget det betyder for folk, at der er rent. Derfor betyder det meget for mig, at kunderne er tilfredse,” siger hun.

En anden medarbejder med udenlandsk baggrund er Paul Sutherland-Wiberg. Han stammer fra England og har boet i Danmark i knap syv år. Han er uddannet rengøringstekniker og serviceassistent. Han fremhæver fællesskabet.

“Vi hjælper hinanden. Er der en kollega, som har brug for en ekstra hånd, så hjælper vi, så vi kan få løst opgaverne,” siger han. Han peger på den daglige fælles morgenmad som noget af det, der er med til at skabe fællesskab. Der er ikke mødepligt, men morgenmaden er noget, medarbejderne prioriterer.

“De fleste af os har jo opgaver rundt hos borgere og virksomheder, så der giver den fælles morgenmad os tid til at tale sammen og mulighed for at være en del af fællesskabet,” siger han.

Alle skal føle sig sikre og trygge
For Vibeke Haaning er det afgørende, at alle medarbejdere – uanset baggrund – skal føle sig sikre og trygge.

”Vores helt klare fokus siden begyndelsen i 1993 har været, at medarbejderne skal føle sig kompetente til det job, de gør, og trygge i deres stilling.” Trygheden kommer helt konkret til udtryk ved, at Blæksprutten har et beredskab. Det består af forskellige behandlere, som træder til, når medarbejderne har er brug for det.

Blæksprutten har alle dage været helt fremme i skoene, når det handler om at se mulighederne i ny teknologi. I dag er virksomheden med i et EU-projekt, hvor man – naturligvis med borgernes accept – forsøger sig med sensorer i en række hjem. Det betyder, at hvis borgeren falder, kan Blæksprutten reagere med det samme. Sensorerne lærer at aflæse den enkelte borgers adfærd, og sker der afvigelser fra den kendte adfærd, kan det være tegn på, at noget er under opsejling, og at der derfor skal sættes ind forebyggende.

Vibeke Haaning understreger, at projektet ikke betyder, at man ikke kører ud til borgerne. Det handler derimod om, at man skal bruge ressourcerne smartest.

”Al forskning viser, hvor vigtigt det er at få en god og sammenhængende nattesøvn. Derfor er det helt håbløst, at vi per automatik besøger borgerne midt om natten for at tjekke status. Det kan let forstyrre dem og ødelægge deres søvn. Det er blandt andet i de tilfælde, at sensorerne ville kunne fortælle os, om alt er, som det skal være,” siger hun.

Blæksprutten indsamler løbende data, så man tilrettelægger turene rundt hos borgere og virksomheder optimalt.

“Det er godt for bæredygtigheden, økonomien og medarbejdernes trivsel, at vi sikrer, at der ikke skal køres mere end nødvendigt,” siger Vibeke Haaning.

Noget af det, Blæksprutten arbejder med i øjeblikket, er affaldssortering.

“De fleste er ved at være dus med at sortere affald hjemme, men hvordan håndterer vi sorteringen ude ved de ældre, og hvem har ansvaret for, at det ender i de rigtige bokse. Det bruger vi en del tid på at afklare,” siger Vibeke Hanning.

Samfundsansvaret kommer også til udtryk ved, at Blæksprutten støtter forskellige tiltag, gerne lokale. Det er naturligt at støtte projekter, som involverer en eller flere af virksomhedens medarbejdere. Det kan være at sponsorere tøj til et håndboldhold, som en medarbejders barn spiller på.

”Vi giver ikke 10.000 kroner til et godt formål for at komme i TV, men vi forsøger at støtte der, hvor vi har medarbejdere, som er involveret, og hvor de ønsker det. Jeg tror ikke, at selve reklamen i sig selv betyder noget, men det gør den stolthed, som medarbejderen føler over støtten,” siger Vibeke Haaning.

Om Blæksprutten

Blæksprutten er en privat pleje- og omsorgsvirksomhed med knap 300 medarbejdere. Virksomheden, der har base i Hjørring, er medlem af arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje.

Virksomheden blev etableret i 1993 med et grundlæggende ønske om at gøre en forskel, gøre det bedre end det eksisterende system og en tro på friheden til selv at kunne vælge den pleje, der passer den enkelte bedst. Det er den dag i dag stadig den grundlæggende mission og drivkraft.

SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk