Eksempler:
SMV'ere der har skrevet under og arbejder med samfundsansvar


 • Tania Ellis
  "SMV-manifestet er ikke kun en hensigtserklæring, men en konkret anvisning til hvordan SMV'ere kan udvise ansvarlig og bæredygtig adfærd i praksis, så det skaber værdi for alle. SMV'erne udgør størstedelen af det danske erhvervslandskab, og derfor er det vigtigt, at ansvarlighed og bæredygtighed på forskellig vis indarbejdes som en del af deres forretningsaktiviteter, så det kan skabe værdi for både samfund og bundlinje."
  - Tania Ellis
  Direktør, forfatter og rådgiver
 • Steen Vallentin
  "SMV'ernes viden om FN's Verdensmål er ret begrænset. Det kan afspejle en grundlæggende svaghed ved Verdensmålene. Desuagtet deres øvrige kvaliteter og generelle vigtighed, er de ikke særligt konkrete og operationelle. De er yderst brugbare til at sætte, understøtte og kommunikere en bæredygtighedsdagsorden, men kan være svære at omsætte til konkret handling eller integrere strategisk, ikke mindst for SMV'ere. Det er en udfordring, som også store virksomheder kæmper med. Derfor er det positivt, at Arbejdsgiverforeningen KA hjælper SMV'ere på vej."
  - Steen Vallentin
  Lektor, CBS Sustainability
 • Eva Harpøth Skjoldborg
  "Vi ved, at SMV’erne ofte bremses af mangel på viden og ressourcer, når de vil arbejde med bæredygtighed. Det bør være enhver erhvervsorganisations opgave at hjælpe dem med at komme over den hurdle."
  - Eva Harpøth Skjoldborg
  Redaktør, csr.dk og CSR Quarterly
 • Stine Kirstein Junge
  "SMV’ere er afgørende for, at vi når i mål med Verdensmålene. Verdensmålene er en formulering af verdens største udfordringer, men også de største muligheder for virksomheder. Og mange SMV’ere er godt gearede til at komme med løsninger - med deres agilitet, innovationskraft og knowhow."
  - Stine Kirstein Junge
  Global Head of SDG Accelerator, UNDP
 • Lars Konggaard
  "Små og mellemstore virksomheder har færre ressourcer til at arbejde med bæredygtighed end store multinationale koncerner. Her kommer KA’s initiativ med manifestet og samfundsansvar ind i billedet som en meget væsentlig brik. Via KA’s nye værktøjer skabes der mulighed for, at SMV’er kan arbejde professionelt og effektivt med bæredygtighed, uden at det lægger dem ned med hverken store tidsforbrug eller omkostninger. Fælles løsninger er en god vej at gå."
  - Lars Konggaard
  Senior CSR-rådgiver, CSR-rådgivning.dk
 • Line Bech
  "Det er et stærkt signal, at en arbejdsgiverforening som KA går ind og skaber et fælles manifest for samfundsansvar og for små og mellemstore virksomheder generelt. Det er godt, at det ikke bare er politiske visioner og flotte ord, men også konkret og nede-på-jorden hjælp til virksomhederne til at komme i gang med eller komme videre med bæredygtighed."
  - Line Bech
  Programleder, Cirkulær Økonomi & Ressourcer, Gate21
 • Nette Kirkegaard
  "SMV’erne har ofte ikke de samme ressourcer som store virksomheder til at investere i omstillingen. Derfor er SMV’erne afhængige af, at brancheorganisationer, som fx KA, hjælper deres medlemmer med at navigere og træffe de rigtige valg. Det kan fx være brancheanalyser, redskaber og strategisk risikohåndtering, men også at facilitere partnerskaber på tværs af brancher."
  - Nette Kirkegaard
  Nette Kirkegaard, Founding partner and advisor, RETHINK
 • Jonas Norgaard Mortensen
  "SMV-manifestet 
"Virksomhed for det fælles bedste" er forankret i et stærkt etisk syn på menneske og samfund. Det er et håndslag om værdi- og formålsdrevet forretning. En vilje til at tage ansvar for verden. Ikke kun i ord, men også i handling. Det initiativ fra Arbejdsgiverforeningen KA og deres samarbejdspartnere fortjener opbakning. Jeg skriver under."
  - Jonas Norgaard Mortensen
  Direktør, forfatter og rådgiver
 • Lotte Hansen
  "De virksomheder, som tager ansvar for den klode, vi deler, bliver fremtidens vindere. Simpelthen fordi forbrugere og interessenter vil kræve det. Alle ansvarlige virksomheder vil derfor arbejde med FN’s verdensmål ind i egen forretning."
  - Lotte Hansen
  Partner, Hansen & Ersbøll Agenda
1.

Værdier

Underskriv og tilslut dig SMVmanifestet "Virksomhed for det fælles bedste".

Manifestet er et håndslag og en forpligtelse på de værdier, principper og mål, vi tror skal lede vores vej.

2.

Vilje

Få et strategisk mandat fra ejere og bestyrelse. Afklar hvordan din virksomhed tager samfundsansvar og er bæredygtig.

Find dine verdensmål; prioriter og fokuser din indsats for at leve holdningerne ud i handling.

3.

Vej

Læg en plan:

1. Status: hvor er din SMV nu?

2. Vision: hvor skal I være om 5 år?

3. Handlingsplan: konkretiser og prioriter dine handlinger for samfundsansvar og bæredygtighed.

4. Involvér og engagér personale og partnere.

SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk