Arbejd med samfundsansvar

Her er din redskabskasse

Uanset om du skal arbejde selv, holde bestyrelsesmøde, ledelseworkshop eller personaledag har du brug for KENDSKAB, REDSKAB OG FÆLLESSKAB. Kendskab giver viden og forståelse. Redskaberne hjælper jer til at finde og fokusere jeres arbejde. Fællesskab kan forbedre, forankre og forstærke jeres virksomheds arbejde med SMV-manifestet, samfundsansvar, bæredygtighed og FNs verdensmål.

Kendskab

Disse redskaber giver kendskab til og forståelse for SMV-manifestet, samfundsansvar, bæredygtighed og FNs verdensmål.

Redskab

Disse redskaber kan hjælpe SMV'ere med at finde og fokusere arbejdet med SMV-manifestet, samfundsansvar, bæredygtighed og FNs verdensmål.

Fællesskab

Fællesskab kan forankre og forstærke jeres virksomheds arbejde med SMV-manifestet, samfundsansvar, bæredygtighed og FNs verdensmål. Find inspiration hos andre SMV'ere, tag en samtale ud fra samtalekortene og arranger et bestyrelsesmøde, en lederworkshop eller en personaledag. Du finder redskaberne her, hvor du også finder en præsentation af en række eksperter og rådgivere.  

Arbejdsgiverforeningen KA har samlet nogle af Danmarks bedste rådgivere, foredragsholdere og uddannelsesmuligheder til SMV'ere, som gerne vil arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Listen er ikke udtømmende, men samler nogle relevante veje at gå. Samarbejdspartnerne kender og har været med på rejsen mod SMV- manifestet. Nu glæder de sig til, at I ringer til dem og samarbejder...

 • Jonas Norgaard Mortensen
  "SMV'ere skaber værdi og tager ansvar. I arbejdslivet, for produkter og løsninger, overfor naturen og i det lokale liv. Kunsten er at få det frem i lyset, sætte ord på det, udvikle det og bringe det i spil som en forretningsfordel. Det kan få konkrete greb, redskaber og rådgivningstimer give liv."
  - Jonas Norgaard Mortensen
  Direktør, forfatter og rådgiver
 • Erik Krarup
  "SMV’ere kan have stor gavn af at udnytte mulighederne i de nye erhvervshuse. Hvis din virksomhed fx har ambitioner om at udvikle mere bæredygtige produkter og services, så kan du få kyndig vejledning og sparring. Virksomhedskonsulenter i Erhvervshusene i hele landet hjælper dig på vej! Det er endda gratis. Det er bare med at opsøge dem."
  - Erik Krarup
  Direktør 
Erhvervshus Midtjylland
 • Tania Ellis
  "Bæredygtighed handler om at styrke flere 
bundlinjer – også den økonomiske. Det er muligt at skabe 
en stærk kobling mellem at tjene godt og gøre godt. 
Hos TANIA ELLIS - The Social Business Company understøtter vi virksomheders forretningsudvikling med strategisk rådgivning, foredrag, kurser og netværk."
  - Tania Ellis
  Direktør, forfatter og rådgiver
 • Lars Konggaard
  "Vi har en dyb og bred erfaring med CSR-projekter, og vi har gennem mere end 25 år ydet rådgivning om CSR, bæredygtighed og forretningsudvikling til både mindre, mellemstore og multinationale virksomheder. Vi er et one-stop-konsulenthus, der kan hjælpe virksomheden hele vejen."
  - Lars Konggaard
  Senior CSR-rådgiver, CSR-rådgivning.dk
 • Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe
  "Gate 21 er partnerskabet for grøn omstilling. 
Gate 21 har i sine første 10 år drevet mere end 100 grønne projekter til en værdi af mere end en milliard kroner. Gate 21 er blevet en af Danmarks førende organisationer for grøn omstilling, der sammen med kommuner, regioner, virksomheder og forskningen tester og udvikler konkrete løsninger til et bæredygtigt Danmark."
  - Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe
  Seniorprojektleder, Cirkulær Økonomi & Ressourcer, Gate 21
 • Nette Kirkegaard
  "RETHINK rådgiver i krydsfeltet mellem bæredygtig omstilling, forretningsintegration og positionering. Min mission er at hjælpe virksomheder til at koble bæredygtighed med økonomisk vækst og udvikling. Det skal simpelthen være en god forretning at passe godt på planeten."
  - Nette Kirkegaard
  Nette Kirkegaard, Founding partner and advisor, RETHINK
 • Lotte Hansen
  "Det skal være virksomhedsdrevet, hvis vi skal nå at omstille vores lille klode og undgå klimaforandringer. Derfor er det vigtigste, at du kigger ind i din kerneforretning og laver en analyse af, hvor jeres største påvirkning er. Sæt nogle mål og lave en plan. I når ikke det hele på en gang, så gør noget enkelt og ambitiøst, og fokuser på det, som, I tror, 
kan gøre jeres kunder glade."
  - Lotte Hansen
  Partner, Hansen & Ersbøll Agenda

Verdensmål

Verdensmålene er verdens svar på jordens økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Verdens 198 lande blev i 2015 enige om 17 Verdensmål og 169 delmål for bæredygtig udvikling og en bæredygtig fremtid. Og vi skal alle helst bidrage. Verdensmålene er ikke perfekte, men det er verdens bedste bud på et fællesskab om at passe på og forbedre verden; et globalt sæt af mål, en fælles reference, et fælles koncept, et fælles sprog og et fælles ansvar. I disse redskaber får du kendskab til Verdensmålene samt redskaber til at finde og arbejde Verdensmålene ind i din SMV, så det skaber værdi for både samfundet og bundlinjen. 


 • Tania Ellis
  "SMV-manifestet er ikke kun en hensigtserklæring, men en konkret anvisning til hvordan SMV'ere kan udvise ansvarlig og bæredygtig adfærd i praksis, så det skaber værdi for alle. SMV'erne udgør størstedelen af det danske erhvervslandskab, og derfor er det vigtigt, at ansvarlighed og bæredygtighed på forskellig vis indarbejdes som en del af deres forretningsaktiviteter, så det kan skabe værdi for både samfund og bundlinje."
  - Tania Ellis
  Direktør, forfatter og rådgiver
 • Steen Vallentin
  "SMV'ernes viden om FN's Verdensmål er ret begrænset. Det kan afspejle en grundlæggende svaghed ved Verdensmålene. Desuagtet deres øvrige kvaliteter og generelle vigtighed, er de ikke særligt konkrete og operationelle. De er yderst brugbare til at sætte, understøtte og kommunikere en bæredygtighedsdagsorden, men kan være svære at omsætte til konkret handling eller integrere strategisk, ikke mindst for SMV'ere. Det er en udfordring, som også store virksomheder kæmper med. Derfor er det positivt, at Arbejdsgiverforeningen KA hjælper SMV'ere på vej."
  - Steen Vallentin
  Lektor, CBS Sustainability
 • Eva Harpøth Skjoldborg
  "Vi ved, at SMV’erne ofte bremses af mangel på viden og ressourcer, når de vil arbejde med bæredygtighed. Det bør være enhver erhvervsorganisations opgave at hjælpe dem med at komme over den hurdle."
  - Eva Harpøth Skjoldborg
  Redaktør, csr.dk og CSR Quarterly
 • Stine Kirstein Junge
  "SMV’ere er afgørende for, at vi når i mål med Verdensmålene. Verdensmålene er en formulering af verdens største udfordringer, men også de største muligheder for virksomheder. Og mange SMV’ere er godt gearede til at komme med løsninger - med deres agilitet, innovationskraft og knowhow."
  - Stine Kirstein Junge
  Global Head of SDG Accelerator, UNDP
 • Lars Konggaard
  "Små og mellemstore virksomheder har færre ressourcer til at arbejde med bæredygtighed end store multinationale koncerner. Her kommer KA’s initiativ med manifestet og samfundsansvar ind i billedet som en meget væsentlig brik. Via KA’s nye værktøjer skabes der mulighed for, at SMV’er kan arbejde professionelt og effektivt med bæredygtighed, uden at det lægger dem ned med hverken store tidsforbrug eller omkostninger. Fælles løsninger er en god vej at gå."
  - Lars Konggaard
  Senior CSR-rådgiver, CSR-rådgivning.dk
 • Line Bech
  "Det er et stærkt signal, at en arbejdsgiverforening som KA går ind og skaber et fælles manifest for samfundsansvar og for små og mellemstore virksomheder generelt. Det er godt, at det ikke bare er politiske visioner og flotte ord, men også konkret og nede-på-jorden hjælp til virksomhederne til at komme i gang med eller komme videre med bæredygtighed."
  - Line Bech
  Programleder, Cirkulær Økonomi & Ressourcer, Gate21
 • Nette Kirkegaard
  "SMV’erne har ofte ikke de samme ressourcer som store virksomheder til at investere i omstillingen. Derfor er SMV’erne afhængige af, at brancheorganisationer, som fx KA, hjælper deres medlemmer med at navigere og træffe de rigtige valg. Det kan fx være brancheanalyser, redskaber og strategisk risikohåndtering, men også at facilitere partnerskaber på tværs af brancher."
  - Nette Kirkegaard
  Nette Kirkegaard, Founding partner and advisor, RETHINK
 • Jonas Norgaard Mortensen
  "SMV-manifestet 
"Virksomhed for det fælles bedste" er forankret i et stærkt etisk syn på menneske og samfund. Det er et håndslag om værdi- og formålsdrevet forretning. En vilje til at tage ansvar for verden. Ikke kun i ord, men også i handling. Det initiativ fra Arbejdsgiverforeningen KA og deres samarbejdspartnere fortjener opbakning. Jeg skriver under."
  - Jonas Norgaard Mortensen
  Direktør, forfatter og rådgiver
 • Lotte Hansen
  "De virksomheder, som tager ansvar for den klode, vi deler, bliver fremtidens vindere. Simpelthen fordi forbrugere og interessenter vil kræve det. Alle ansvarlige virksomheder vil derfor arbejde med FN’s verdensmål ind i egen forretning."
  - Lotte Hansen
  Partner, Hansen & Ersbøll Agenda
SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk