SMV-MANIFESTET

Hvad er samfundsansvar?

Viden om
Virksomheders samfundsansvar

Hele feltet for samfundsansvar og bæredygtighed er stort og for mange kan det virke uoverskueligt. I arbejdet med SMV-manifestet har Arbejdsgiverforeningen KA forsøgt at kortlægge landkortet for virksomheders samfundsansvar og lave nogle beskrivende nedslag på organisationer, initiativer eller områder med betydning. Denne rapport giver en introduktion til feltets landkort og nogle af områderne. 

Undersøgelse om
SMV'ers samfundsansvar

I samarbejde med forskningscenteret CBS Sustainability og netmediet CSR.dk har Arbejdsgiverforeningen KA gennemført en undersøgelse om små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) samfundsansvar. Denne publikation præsenterer resultaterne fra denne kvantitativ spørgeskemaundersøgelse (survey) om SMV'ers samfundsansvar.

Spørgeskemaundersøgelsen fokuserer på SMV'ers viden om, holdninger til, erfaringer med, prioriteringer af og udfordringer med samfundsansvar.

Virksomhedsfilosofi
bag ansvarlighed

"Vi har set en enorm stigning i antallet af sager om skattesnyd, økonomisk bedrageri og tilfælde, hvor samfundets spilleregler er blevet overtrådt. De sager har skabt en generel mistillid til institutioner, organisationer, politikere og erhvervslivet. Som ansvarlige arbejdsgiverforeninger er det helt naturligt at gå forrest i arbejdet med at genoprette tilliden til erhvervslivet."

- Karsten Høgild, direktør i KA og KA Pleje

Om FN &
verdensmål

De 17 Verdensmål og 169 delmål er fælles for alle: rige og fattige, store og små, personer, stater, markeder og civilsamfundet skal alle finde deres vej for at bidrage og tage ansvar. Denne korte introduktion til verdensmålene giver indsigt og udsyn.

Q&A
om verdensmålene

Få svar på spørgsmål om verdensmålene. Sidens spørgsmål og svar forsøger at komme omkring alt fra verdensmålenes baggrund og navn, vedtagelse og organisering, farver og numre og meget andet.
 • Stine Kirstein Junge
  "Over 90 % af danske virksomheder er SMV'er, og de er en vækstmotor i det danske samfund. Denne vækst skal være grøn og bæredygtig, og her er Verdensmålene centrale. Verdensmålene kan fungere som ramme for udvikling af nye bæredygtige produkter, services og forretningsmodeller. Men vi skal have endnu flere SMV'ere med på rejsen for at nå i mål."
  - Stine Kirstein Junge
  Global Head of SDG Accelerator, UNDP
 • Steen Vallentin
  "Samfundssindet 
synes at stikke dybt blandt SMV'ere. De har begrænset tid og ressourcer, men lægger vægt på, at bæredygtighed og samfundsansvar bliver integreret - ikke kun i forretningsmodellen, men også i virksomhedens organisation og kultur. Ifølge SMV'erne er det vigtigt af hensyn til virksomhedens brand og bundlinje, men også af etiske og moralske grunde."
  - Steen Vallentin
  Lektor, CBS Sustainability
 • Eva Harpøth Skjoldborg
  "Uden SMV'erne er der ingen grøn omstilling. Ingen klimatilpasning. Ingen ordentlige arbejdsforhold. Så enkelt er det."
  - Eva Harpøth Skjoldborg
  Redaktør, csr.dk og CSR Quarterly
 • Tania Ellis
  "SMV'erne udgør størstedelen af det danske erhvervslandskab, og derfor er det vigtigt, at ansvarlighed og bæredygtighed på forskellig vis indarbejdes som en del af deres forretningsaktiviteter, så det kan skabe værdi for både samfund og bundlinje."
  - Tania Ellis
  Direktør, forfatter og rådgiver
 • Lars Konggaard
  "I Danmark spiller de mange små og mellemstore virksomheder en meget væsentlig rolle – både for samfundet helt generelt og for den bæredygtige udvikling. SMV’erne står for store dele af produktionen af alle typer af varer og leveringen af mange tjenesteydelser, og de sidder derfor med nøglerne til at bidrage til at skabe optimeringer, der kan bringe os alle sammen i en mere bæredygtig retning."
  - Lars Konggaard
  Senior CSR-rådgiver, CSR-rådgivning.dk
 • Line Bech
  "Vi ser et stort potentiale i at der samarbejdes på tværs af kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner. Bæredygtighed og udvikling af morgendagens løsninger er ikke noget vi løser alene i den enkelte SMV eller den enkelte kommune."
  - Line Bech
  Programleder, Cirkulær Økonomi & Ressourcer, Gate21
 • Nette Kirkegaard
  "SMV’erne er nøglen til bæredygtig omstilling. Det skulle man ikke tro, når man følger debatten i medierne. Her fylder de store virksomheder det meste. Men SMV’erne er motoren i dansk økonomi. Som land kan vi ikke realisere vores klimamål uden at omstille industri- og produktionsdanmark, og de store virksomheder er afhængige af deres leverandører, som i mange tilfælde er SMV’ere, for at indfri deres mål. Det placerer SMV’erne ganske centralt i omstillingen. Spørgsmålet er, om de selv er klar over det?"
  - Nette Kirkegaard
  Nette Kirkegaard, Founding partner and advisor, RETHINK
 • Jonas Norgaard Mortensen
  "At tage ansvar og være bæredygtige er fundamentet for SMV'ere og danske erhvervskultur. Det er også et afgørende kundekrav, konkurrenceparameter og politisk fokus. De ansvarlige værdi- og formålsdrevede forretninger forstår det; og sælger og rekrutterer derfor bedre, tjener mere og vinder respekt i markedet og samfundet."
  - Jonas Norgaard Mortensen
  Direktør, forfatter og rådgiver
 • Lotte Hansen
  "De virksomheder, som tager ansvar for den klode, vi deler, bliver fremtidens vindere. Simpelthen fordi forbrugere og interessenter vil kræve det. Alle ansvarlige virksomheder vil derfor arbejde med FN’s verdensmål ind i egen forretning."
  - Lotte Hansen
  Partner, Hansen & Ersbøll Agenda
SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk