EKSEMPEL TIL INSPIRATION

Constructa

Jeg skriver under på SMV-manifestet, fordi jeg tager ansvar og er bannerfører for at tænke verdensmål om menneskelig værdighed, sundhed, ansvar, trivsel og bæredygtighed. Det er allerede vores DNA. Constructa har derfor taget manifestet og verdensmålene til os som værdier, principper og mål.

Christian Aagaard Nielsen,
virksomhedsejer af Constructa

Constructa's verdensmål

Arkitektvirksomheden Constructa arbejder med og ud fra Verdensmål. "FNs Verdensmål er vores sprog og mål" står der på første side i virksomhedens profilbrochure. To af FNs Verdensmål handler om byggeri, der fremmer mental sundhed og trivsel og skaber bæredygtige byer og lokalsamfund.

"Verdensmålene sætter ord på det, vi gør, dem vi er. Vi vil gerne være bannerførere for at tænke verdensmål om menneskelig værdighed, sundhed, ansvar, trivsel og bæredygtighed. Det er allerede vores DNA."

Virksomheden "Constructa"" bidrager til
og tager ansvar for bl.a. følgende mål:

Sunde byer i balance

Constructas ansvar og formål er klart: Trivsel i hverdagen kræver sunde byggerier og processer. Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende præmisser for vores velfærd og velstand. Alt for mange og stadigt flere danskere mistrives psykisk og fysisk. Derfor vil det rådgivende ingeniør- og arkitektfirma Constructa være med til at skabe sunde liv i sunde boliger i sunde fællesskaber i sunde byer. Hverken mere eller mindre. Constructa vil være en værdi-, kultur- og formålsdrevet virksomhed, der sammen med bygherrer skaber sunde boliger og byer for brugerne og borgerne.

"Vi vil bygge boliger og byer hvor det er rart at være. Steder og fællesskaber, som er sunde og i balance. Vores kerne er at tage ansvar for sundhed og bæredygtighed for både mennesker, bygningsmaterialer, økonomien, naturen og lokalsamfundenes liv. Vores arbejde og byggerier bærer nemlig liv i hænderne," fortæller arkitekt og medejer Christian Aagaard Nielsen filosofisk og passioneret.

Sundhed og trivsel
Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende præmisser for vores velfærd og velstand og ifølge Constructa spiller bolig og anlæg en afgørende rolle.

"Vi ved, at sunde byggerier bidrager positivt til fællesskabet i lokalsamfundet og til vores fysiske og mentale velvære i hverdagen. Vi ser et stigende antal danskere, der sygemeldes med stress, depression og udbrændthed. Bør vi ikke gøre noget ved det? Vi ser det som vores opgave at gøre noget ved problemet. Vi vil skabe sunde boliger og byer, der skaber trivsel og sundhed!"

Verdensmål
Constructa arbejder med og ud fra FNs Verdensmål. "FNs Verdensmål er vores sprog og mål" står der på første side i virksomhedens profilbrochure. To af FNs Verdensmål handler om byggeri, der fremmer mental sundhed og trivsel og skaber bæredygtige byer og lokalsamfund.

"Verdensmålene sætter ord på det, vi gør, dem vi er. Vi vil gerne være bannerførere for at tænke verdensmål om menneskelig værdighed, sundhed, ansvar, trivsel og bæredygtighed. Det er allerede vores DNA. Constructa har derfor taget verdensmålene til sig som et fælles mål og sprog. Vi vil gerne evalueres på, at vi fremmer mental sundhed og trivsel i både byggeri og processen dertil. Og at vores byggerier skaber rammerne for bæredygtige steder, hvor lokalsamfundet blomstrer. "

SMV'ers særlige styrke
Ifølge virksomhedsejeren kan SMV'er tage et helt særligt samfundsansvar.

"SMV'er er mere menneske og mindre system, fordi vi helt naturligt ikke er blevet så store, at vi potentielt vokser vildt i fjerne systemer og bureaukrati."

"Virksomhedsstørrelse og ejerforhold betyder noget. En ejerledet lokal SMV har en helt anden forankring i og forståelse for lokalsamfundet og en personlig forpligtelse på ansvarlighed og bæredygtighed overfor lokalsamfundet end store kapitalkoncerner," betoner Christian Aagaard Nielsen.

"SMV'er skaber liv og relationer i deres lokalsamfund ved alt fra at være arbejdsplads, skabe netværk, bidrage til uddannelse og støtte foreningslivet til at engagere sig i byudviklingen. SMV'ers styrke er derfor samfundets styrke. Ligesom familien er en basisenhed i menneskelivet, er SMV'er på mange måder basisenheder i samfundslivet. SMV'er er flettet ind i lokallivet, som det får værdi fra og skaber værdi til."

Hjælpekunst og tjenersind
For Christian Aagaard Nielsen handler det helt grundlæggende om værdier, ordentlighed og formål.

"Vi vil helt grundlæggende gerne tage ansvar, hjælpe og tjene vores samfund. At tage ansvar giver handlekraft, værdighed og er i sidste ende frisættende," slutter Christian.

FAKTA om Constructa

Constructa er et rådgivende ingeniør- og arkitektfirma med totalrådgivningen indenfor byggeri og anlæg. Constructa har vækstet igennem flere år, de har over 55 medarbejdere og søger løbende flere arkitekter, konstruktører, ingenører og byggerådgivere til hovedkontoret i Silkeborg og afdelingerne i Roskilde, Horsens og Bjerringbro.

Constructa er totalrådgivning inden for alt fra villa, fritid og boliger over erhverv, industri, anlæg, lokalplaner, skoler og omsorg til kirker og forsamlings- eller multifunktionelle bygninger.

Constructa har et erklæret mål om at bidrage til samfundet ved at skabe sunde løsninger med gode fællesskaber. Virksomheden vil skabe bæredygtigt byggeri, der øger trivsel og sundhed.

Constructa arbejder med og ud fra FNs Verdensmål. "FNs Verdensmål er vores sprog og mål" står der på første side i virksomhedens profilbrochure. To af FNs Verdensmål handler om byggeri, der fremmer mental sundhed og trivsel og skaber bæredygtige byer og lokalsamfund. Constructa vil evalueres på, at "vi fremmer mental sundhed og trivsel i både byggeri og processen dertil. Og at vores byggerier skaber rammerne for bæredygtige steder, hvor lokalsamfundet blomstrer."

Constructas gode råd til samfundsansvar.

  • 1. Formål: Erkend virksomhedens kerneforretning i et større perspektiv. Hvad bidrager vi med til vores samfund?
  • 2. Kultur: Værdier anvendt skaber kultur. Kultur holder retningen og overflødiggør mange regler.
  • 3. Helhed: Vi må hjælpe hinanden til at lykkes. Så lykkes vi alle.
  • 4. Ansvar: Trivsel skabes ved muligheden for at løfte sit ansvar og møde andres forventninger.
  • 5. Forretning: Både profit og trivsel kan overfokuseres, hvorefter begge mistes.
SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk