EKSEMPEL TIL INSPIRATION

Privat Pleje & Omsorg

Det, som virkelig er vores drivkraft, er lysten til at kigge på vores personale, borgerne og kommunens pleje og omsorg på en anden måde og være med til at udvikle det. Tage et samfundsansvar. Vi ønsker at tage ansvar for faget, fagligheden og fagpersonalet indenfor omsorg og pleje. Derfor skriver vi under på SMV-manifestet.

Hans Jensen,
ejer og direktør, Privat Pleje & Omsorg (PPOO)

PPOS's verdensmål

Kunsten at drage omsorg er for ægteparret Gitte og Hans og deres virksomhed "Privat Pleje & Omsorg" blevet en mission.

"Det som virkelig er vores drivkraft, er lysten til at kigge på vores personale, borgerne og kommunens pleje og omsorg på en anden måde og være med til at udvikle det. Tage et samfundsansvar. Naturligvis inden for de rammer, kommunerne sætter. Vi er en del af kommunen og ønsker at tage ansvar for faget, fagligheden og fagpersonalet indenfor omsorg og pleje."

Virksomheden "Privat Pleje & Omsorg" bidrager til
og tager ansvar for bl.a. følgende mål:

Kunsten at drage omsorg

Virksomheden "Privat Pleje & Omsorg" drives af meget personlige værdier og stærke visioner for pleje og omsorg. Gitte Sundstrup Nielsen knoklede selv med dag- og nattevagter indenfor pleje og omsorg, da hun i 2012 havde modet til at starte som selvstændig. Hendes mission var klar: hun ville skabe en virksomhed med stærk faglig ledelse og høj medarbejdertrivsel, som kunne tage et samfundsansvar for pleje og omsorg med høj kvalitet. Idag har virksomheden over 100 ansatte og ledes af Gitte og hendes mand Hans Jensen.

Væggene på Privat Pleje & Omsorgs hovedkontor i Herning prydes af kunst. Alle kunstværker er nøje udvalgt for at skabe kultur og fortælle historien om virksomhedens værdier og vision.

Èt kunstværk viser ens hvidklædte og udtryksløse mennesker med stregkoder på armene, som en poetisk kommentar til, at mennesker ikke skal reduceres til standardiserede varer.

"Vi vil meget gerne undgå, at vi ser hinanden som ens og reducerer hinanden til kun at være en vare, en arbejder, en borger eller en kunde. Hvert menneske er en unik person. Både vores medarbejdere og de borgere vi tjener med pleje og omsorg. Det handler om menneskesyn," fortæller Hans Jensen om kunstværket, der hænger ved indgangen til virksomheden.

Trivsel og ledelse
Privat Pleje & Omsorgs ledelsesfilosofi er klar: hvis medarbejderne trives, fordi de ledes med personlig omsorg, en værdibåret kultur, tydelig og tillidsfuld ledelse og engagerende medansvar, så vil medarbejderne også yde en tilsvarende personlig omsorg og pleje af høj kvalitet for borgerne båret af samme værdier.

"Da vi startede virksomheden, kunne vi se, at vi som lille værdibåret virksomhed kan skabe en anden ledelseskultur end i de store virksomheder eller store offentlige systemer. Vi kender og kan lede vores medarbejdere personligt, vi kan reagere og beslutte hurtigt og prøve noget nyt," forklarer Hans Jensen og fremhæver modet til at prøve, fejle og lære som vigtigt.

Forskellighed er en styrke
Et kunstværk i frokoststuen viser flere skøre, skæve og sårbare ansigter og fortæller historien om, at vi alle er unikke og forskellige.

"Vi har alle sammen noget forskelligt, og vi kan give og har behov for noget forskelligt, både som personligheder, men også i de forskellige dags- og livssituationer vi står i," forklarer Hans.

"Medarbejdernes personlighed, faglighed og trivsel er kernen i at levere god omsorg og pleje. Vi er forskellige og skal have forskellighederne i spil. Det gælder både i ledelsen af personalet, med borgernes velfærd og hos kommunens forskellige aktører."

Ansvar for velfærdssamfund
Et tredje kunstværk i virksomheden hænger i møderummet og viser en klar vej mod horisonten og en vippe i vejkanten: tør vi tage springet, holder vi os på vejen mod målet? "Kunstværket skal minde os om at holde os på banen og inden for en retning af vores vision. Vi skal have en fælles horisont og ikke falde ud, hvor det kan blive svært at komme på banen igen. Vippen viser, at vi har et valg. Det kræver mod, at turde springe ud i det uvisse, i det personlige," fortæller Hans Jensen om kunstværkets symbolik.

Samfundsansvar som drivkraft
Kunsten at drage omsorg er for ægteparret Gitte og Hans og deres virksomhed blevet en mission.

"Det som virkelig er vores drivkraft, er lysten til at kigge på vores personale, borgerne og kommunens pleje og omsorg på en anden måde og være med til at udvikle det. Tage et samfundsansvar. Naturligvis inden for de rammer, kommunerne sætter. Vi er en del af kommunen og ønsker at tage ansvar for faget, fagligheden og fagpersonalet indenfor omsorg og pleje."

FAKTA om Privat Pleje & Omsorg

Virksomheden Privat Pleje & Omsorg leverer omsorg, pleje og praktisk hjælp døgnet rundt til over 600 borgere i Ikast-Brande og Herning kommune. Virksomheden har 3 afdelinger og over 100 medarbejdere, som alle er uddannet inden for social- og sundhedsområdet og arbejder tværfagligt med kommunens øvrige personale.

I 2003 vedtog Folketinget, at borgerne skulle have frit valg og selv skulle kunne vælge mellem en offentlig eller privat leverandør af pleje og praktisk hjælp.

Privat Pleje & Omsorg blev grundlagt i 2010 under navnet "Privathjælpen" af en ejerkreds i Holstebro og Struer. I 2010 blev Gitte Sundstrup Nielsen ansat til opstart af en ny afdeling i Herning. Her kørte Gitte selv alle besøg nat og dag de første 6 måneder.

I 2012 voksede afdelingen til 14 ansatte og her købte og overtog Gitte Sundstrup Nielsen i samarbejde med sin mand Hans Christian Jensen afdelingen i Herning og omdøbte det til Privat Pleje & Omsorg.

Privat Pleje & Omsorg arbejder ud fra værdierne: Kommunikation, udvikling, trivsel og kvalitet. Virksomheden er organiseret i KA Pleje og følger KA Plejes etiske regelsæt for god virksomhedsførelse.

Privat Pleje & Omsorg"s gode råd til samfundsansvar.

  • 1. Personligt lederskab: Vær personlig i dit værdigrundlag, dit lederskab og i din service til kunderne.
  • 2. Råderum: Du skal have økonomisk råderum til investeringer og udvikling.
  • 3. Investere: Du skal turde investere i udvikling og mennesker.
  • 4. Arbejdsomhed: Det kræver hårdt arbejde og flid.
  • 5. Tillid og partnerskab: Tillidsfulde relationer og gensidige partnerskaber er guld værd.
SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk