SMV-MANIFESTET

Baggrund og motivation

Vi ønsker at definere og fastlægge principperne for, hvordan små og mellemstore virksomheder er samfundsbevidste og samfundsansvarlige. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Karsten Høgild, direktør i KA og KA Pleje

Formålet med SMV-manifestet

SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" beskriver de værdier og principper, der kendetegner SMV’eres samfundsansvar og arbejde med at tænke og handle til fælles bedste.

Manifestet beskriver SMV’ernes ansvar overfor ejere, kunder, medarbejdere, naturen, leverandører og samfundet som helhed.

Med manifestet som både grundlag og målsætning kan den enkelte virksomhed arbejde målrettet med bæredygtighed ud fra de beskrevne værdier og principper. Den omfattende værktøjskasse, der stilles til rådighed her på sitet, hjælper SMV’ere med arbejdet.

SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe.

KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

- Vi ønsker at definere og fastlægge principperne for, hvordan små og mellemstore virksomheder er samfundsbevidste og samfundsansvarlige - og på den måde lever op til de forventninger, samfundet med rette har til erhvervslivet, fortæller Karsten Høgild, direktør i KA og KA Pleje.

Arbejdesgiverforeningen KA mener, at det er helt afgørende, at erhvervslivet går forrest i bestræbelserne på at skabe ansvarlighed og bæredygtighed for alle interessenter.

- Små og mellemstore virksomheder er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. De skaber vækst og velfærd. Og de har både forståelse for, er forankrede i og forpligtede på de lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. SMV'er spiller en helt særlig rolle i vores fælles bestræbelserne på at skabe ansvarlighed og bæredygtighed for både økonomien, mennesker, naturen og samfundet, siger Karsten Høgild.

KA's arbejde med SMV-manifestet, samfundsansvar og bæredygtighed involverer medlemmerne af KA og KA Pleje, interesseorganisationer, en faglig følgegruppe, det politiske system og eksperter på området.

Alle SMV'ere kan tilslutte sig SMV-manifestet og bruge de ressourcer og redskaber, der stilles tilrådighed på hjemmesiden smvmanifest.dk. Med tilslutning til manifestet får SMV'ere mulighed for at sætte ord på og synliggøre deres samfundsrolle- og ansvar. Og via viden, eksempler og redskaber på hjemmesiden smvmanifest.dk får SMV'ere inspiration til at udvikle samfundsansvar og bæredygtighed som en samfundsværdi, styrkeposition og forretningsfordel.

Har du brug for at få manifestet forklaret?

Har du spørgsmål?

SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og materialet på hjemmesiden er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe. KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Vil du vide mere, så kontakt KA på 82 132 132 eller på kontakt@ka.dk